Parkeren in Heist

Parkeren in Heist is gratis maar beperkt in tijd:

  • de schijf is verplicht tussen 9u00 en 18u00, behalve op zondag en feestdagen,
  • in Bergstraat en rondom de kerk kan je max. een half uur parkeren,
  • in de zijstraten en op Parking Leopoldlei kan je tot 2 uren parkeren,
  • er is buiten de schooluren ook vrij parkeren aan de school op het kruispunt met Boudewijnlaan. 

parkeren in heist